Tietosuojaseloste

Tietosuoja

Rekisterin pitäjä

Qualitas NDT Oy,
Konintie 110, 91100 Ii. 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tarmo Tuomela, +358 40 515 1171, tarmo.tuomela@qualitas.fi.


Rekisterin nimi

Qualitas NDT Oy:n yhteystietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä rekisterissä olevia tietoja käytetään pääasiassa tiedottamiseen, mutta myös asiakassuhteiden hoitamiseen henkilötietolain 8 § mukaisesti.  

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

Nimi
Yrityksen nimi
Käynti-/postiosoite
Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan säännönmukaisesti asianomaiselta eli asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta itseltään tai yrityksen nettisivuilta asiakkuussuhteen hoitamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Qualitas NDT Oy:n ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri sijaitsee Qualitas NDT Oy:n tietoliikenne verkossa. Qualitas NDT Oy:n kansioihin on pääsy ainoastaan yhtiön omilla työntekijöillä sekä Qualitas NDT:n tietoliikennettä ylläpitävillä henkilöillä. Pääsy tietoliikenneverkkoon on suojattu salasanoin ja palomuurein.