fi
en
fi
en

PAUT ja TOFD Qualitaksen palveluissa

26.10.2023
paut ja toft.png

Qualitas NDT Oy:n mekanisoitu UT- laitteisto täydentyi viime viikolla, kun TOFD- luotaimet ja esivahvistin saapuivat. PAUT- tarkastuksia jo syyskuussa tehtiinkin. Laitteiston lisäksi henkilöstön osaaminen ja ohjeistus täytyy luonnollisesti olla kunnossa, ja meillähän se on.

Mekanisoidut UT - tarkastukset on moneen kohteeseen hyviä tekniikoita, monessa tapauksessa RT- kuvauksen pystyy korvaamaan standardin mukaisella PAUT- tarkastuksella, kun ollaan ainepaksuusalueella yli 6mm.

Mekanisoidut ultraäänitarkastukset (PAUT ja TOFD)

- Ultraäänimenetelmän tarkastustekniikoita.

- Mekanisointi tarkoittaa, että tarkastusdata tallennetaan, eli tarkastuksesta jää tallenne.

- Soveltuvat hyvin päittäishitsien tarkastukseen (putkistohitsit, säiliöiden pituus- ja kehähitsit, levyrakenteiden jatkosaumat).

- PAUT (=vaiheistettu ultraäänitarkastus), voidaan soveltaa myös muille hitsityypeille (esim. T-liitokset, yhdehitsit).

- Molemmissa tekniikoissa standardin mukainen tarkastus voidaan tehdä 6mm ainevahvuudesta ylöspäin (PAUT= SFS-EN ISO 13588, TOFD= SFS-EN ISO 10863).

- Molemmille tekniikoille olemassa hyväksymisrajastandardit (PAUT= SFS-EN ISO 19285, TOFD = SFSEN ISO 15626), joissa hyväksymisrajat ISO 5817:n mukaisille hitsiluokille B ja C.

- Käytännössä PAUT soveltuu hyvin ohuemmille ainepaksuuksille, noin 6-25mm, ja TOFD paksummille seinämille, käytännössä noin 12mm ylöspäin, aina yli 100mm:n seinämiin asti.

- Tekniikat soveltuvat ”mustien” hitsien tarkastukseen. PAUT – tekniikkaa voidaan soveltaa myös kirkkaille teräksille, mutta tämä vaatii aina erikoisjärjestelyjä ja koekappaleiden hitsausta.

PAUT- ja TOFD – tarkastukset painelaitteiden ja teräsrakenteiden tarkastuksissa

- Molemmat tekniikat mainittu ISO 17635 – standardissa.

- Mikäli tuotestandardissa viitataan tarkastusmenetelmien valinnassa em. standardiin, voidaan RT korvata ainepaksuusalueelle 6-8mm PAUT- tai TOFD – tarkastuksena, mikäli liitosmuoto ja materiaali sen mahdollistaa.

- Isommilla ainevahvuuksilla tekniikoilla voidaan korvata ”perinteinen” ultraäänitarkastus, joko osin tai kokonaan. Tällöin etuna on parempi virheiden havaittavuus, etenkin hitseillä joissa viistekulmat ovat lähes pystysuoria. Lisäksi mekanisointi helpottaa näyttämien todellisen paikan määrittämistä, jolloin etenkin juuren alueen tarkastaminen helpottuu, ja ”turhilta” avauksilta vältytään. TOFD – tarkastus on myös huomattavan nopea ”perinteiseen” ultraäänitarkastukseen verrattuna.

- PAUT – tekniikalle on olemassa suoritusohje- ja hyväksymisrajastandardit myös pienemmille ainepaksuuksille. Näitä ei kuitenkaan ole mainittu ISO 17635 2016 – revisiossa. Kattilatyömailla tekniikkaa on käytetty jo useita vuosia korjaus- ja muutostöissä, ainepaksuusalueilla 4,5mm ylöspäin.

Muuta

- PAUT – tarkastus voidaan suorittaa myös ilman mekanisointia. Tällöin tarkastus tehdään standardin SFS-EN ISO 17640 mukaisesti. Etuna PAUT – laitteiston käytössä on, että yksi luotaus riittää, kun käytössä on useita kulmia yhtä aikaa (yleensä kulma – alue 40-70°). Lisäksi ”kirkkailla” hitseillä PAUT – laitteistolla saavutetaan yleensä parempi tarkastustulos kuin ”perinteisellä” laitteistolla.

- Molempia tekniikoita voidaan käyttää ja käytetään sekä valmistuksen aikaiseen tarkastukseen, että käytössä syntyneiden vaurioiden etsintään (ns. määräaikaistarkastukset). Näissä etuna on virheen todellisen koon määrittämisen helppous ja tarkkuus, perinteisiin ultraäänitekniikoihin verrattuna.

Lisätietoja tekniikoista antaa: Jaakko Palkeinen, Qualitas NDT Oy

jaakko.palkeinen@qualitas.fi & 044 247 5303

Qualitas NDT Oy on hankkinut Laatutesti Oy:n ja Laatutesti sertifiointi Oy:n tarkastusliiketoiminnan. Tarkastusliiketoiminta siirtyi Qualitas NDT Oy:lle 8.2.2023. Kauppa on osa Qualitas NDT Oy:n kotimaista kasvustrategiaa.